داغترین‌ها: #فاطمیه

نیاز به نوآوری سلامت دیجیتال در دوران همه‌گیری کرونا

28
مدلین | MedLean 92 دنبال‌ کننده
برشی از پنل تخصصی آنلاین Heart Rhythm Society با حضور پزشکان، مدیران ارشد پزشکی صنایع پیشرو در سلامت دیجیتال و یک بیمار درباره چشم‌انداز سلامت دیجیتال و نیاز به آن در دوران پاندمی (همه‌گیری) کرونا
مدلین | MedLean 92 دنبال کننده
pixel