خلاقیت توسط دانش آموز فاطمه گل محمدی/ کلاس دوم یک خانم گردان

183

این کلیپ که توسط دبستان دخترانه واحد 3 در سال تحصیلی 98-97 ارسال شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.