نقش عظیم دعا در تمدن موعود (قسمت پنجم - بشارتی برای ورشکستگان!)

30
اذان مشرق - AzaneMashregh.ir - با تکرارِ توام با نشاطِ ذکر صلوات، حال و هوا و وضعمان عوض می شود و دنیا و ملکوتمان تغییر می کند. البته این تنها عامل نیست ولی تاثیر زیادی دارد. یکی از فواید صلوات این است که اگر با آن انس بگیریم خداوند ما را بیش از پیش به سمت صراط مستقیم هدایت می کند ...
اذان مشرق 6 دنبال کننده
pixel