قسمت 5 ؛ فصل سوم « آن سوی داستان » : جاده گیلی گادر

50

9235 - نام کتاب: جاده گیلی گادر: زندگی‌نامه داستانی شهید ماشالله استادمرتضی/نویسنده:مریم سادات ذکریایی/ناشر: انجمن پیشکسوتان سپاس/معرفی کتاب:این شهید،استاد اخلاق و از جمله عرفایی بود که درجبهه حضوریافته ومسئول ستادواحد اطلاعات وعملیات لشکر ۱۰ حضرت سیدالشهدا(ع)واز اعضای گروه دستمال سرخ‌ها بود.حساسیت احداث جاده گیلی قادر که درجنگ بسیار اهمیت داشت/ میهمانان برنامه: بهرام خدایی ( همرزم شهید )، میترا استاد مرتضی( دختر شهید)/بازیگران بخش نمایش: علی رضا دیلمی، پیمان پورنیک دست، ابراهیم شریعت نیا