گفتگو با محمد ماشین‌چیان در قسمت نوزدهم برنامه اکوچت

631

خصوصی سازی در اوایل دهه 80 و دولت اصلاحات با لایحه دولت کلید خورد اما کلیات اصل 44 در ابتدای دولت محمود احمدی نژاد توسط مقام رهبری ابلاغ شد. از آن روز تاکنون انتقادات بسیاری از سوی اقتصاددانان و کارشناسان به روند خصوصی سازی شده است. کارشناسان معتقدند دولت ها نمیتوانند بدون آزادسازی و عدم دخالت در نظام قیمت گذاری سیاست های موفقی را در خصوصی سازی داشته باشند. در این گفتگو هوشیار رستمی به همراه محمد ماشین چیان به بررسی روند خصوصی سازی و تجربه جهانی در این خصوص پرداخته اند.

اقتصادنگار
اقتصادنگار 142 دنبال کننده