برنامه « باهمستان » ، 8 دی 97 - شبکه جهانی جام جم

98

6919- "باهمستان"در سال 97 همه روزه ساعت 22:00 به وقت تهران به طورزنده پخش میگردد.این برنامه درروزهای مختلف بابهره گیری ازتهیه کنندگان وکارشناسان مختلف،موضوعات متعددی راتقدیم بینندگان مینماید.شنبه ها؛ ارتباط زنده با مراکز استانها و معرفی آن استان،شاهنامه خوانی،نمایش رادیویی واجرای نمایش زنده،شربت خانه که باحضور جواد انصافی(عبدلی)تلاش دارد جنگ شبانه ای شادبا اجرای خانم گیتی خامنه و آقای علی سلیمانی