شرایط ظهور امام زمان (حتما ببینید)

795
جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزاردنبال‌ کننده

او امام این زمان است! ولیّ عصر ارتباطات! و کوچک شدن جهان به اندازه یک صفحه موبایل! امام زمان را مردم همه کشورها خواهند دید و به تصویر او که به دیوار کعبه تکیه داده خیره می شوند و هرکس با زبان خودش خواهد گفت: چقدر چهره اش برام آشناست! مخصوصا چشمهاش!

جام جمکران
جام جمکران 1.1 هزار دنبال کننده