08 آموزش فرم ساز قسمت اول

113
نکات قسمت هشتم ایجاد فرم اطلاعاتی : ایجاد ستون اطلاعاتی توضیح انواع ایتم های فرم تنظیم ایتم های ورود اطلاعات اجباری نمودن تکمیل برخی از فیلد ها توسط کاربر در فرم هنگام ورد اطلاعات تنظیم طول عرض فیلد های فرم کنترل کاراکتر های ورودی توسط کاربر با محدود کردن طول فیلد ایجاد فیلد توضیحات به ازای هر فیلد برای راهنمایی به کاربر توضیحات کلی فرم در ابتدای فرم برای راهنمایی به کاربر ایجاد فیلد کمبو باکس منبع داده قطعه کد بارگزاری کمبو باکس منبع داده ایجاد کمبو باکس ساده ساخت منبع داده از روی دیتای فرم
pixel