پروسه ای با عنوان مدیریت بحران در کسب و کارها نداریم

70

قسمتی از چهارمین برنامه ی کافه دورهمی با عنوان "حال کسب و کار من خوب نیست، دی جی تال مارکتینگ نسخه بنویس!"