تصویربرداری از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان ورودی 94 کاشان

520

آدرس کانال تلگرامی استودیو عسگری جهت عضویت studioasgari@ ** تصویر برداری از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان باستان شناسی ورودی 94 کاشان...مکان : تپه های تاریخی گیلک کاشان. فیلمبردار : استودیو عسگری