ماهی کیجار منقوط: Saurida undosquamis

33

ماهی کیجار منقوط یا حسون (نام علمی: Saurida undosquamis)، از کیجارماهیان یا سوسمارماهیان آب‌های جنوبی ایران است. غذای اصلی این ماهی را ماهیان دیگر و نیز سخت‌پوستان و نرمتنان تشکیل می‌دهد. ارزش صید تجاری دارد و طول آن تا 50 سانتیمتر هم می‌رسد. حسون به چند گونه کیجارماهی مختلف شبیه گفته می‌شود. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Saurida-undosquamis.html

filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel