نماینده آق قلا: ما مدیریت بحران ندیدیم، مدیران ما بحران ساز بودند

140
roshangari@ 3.1 هزار دنبال‌ کننده
صحبتهای قابل تامل نماینده آق قلا از ضعف مدیریت ها در کنترل سیل در گلستان ؛ ما در استان گلستان مدیریت بحران ندیدیم، مدیران ما مدیران بحران ساز بودند
roshangari@ 3.1 هزار دنبال کننده
pixel