ساخت کشتی کروز در چهار دقیقه

15
ساخت کشتی کروز که حدود چند ماه طول کشید را شما می توانید در چهار دقیقه به صورت خیلی سریع مشاهده کنید. صفر تا صد ساخت کشتی هر جمعه کلیپی خارج از مباحث آرمیکو را مشاهده می کنید.
pixel