اصفهان، شهری رنگارنگ

111
اصفهان، سومین شهر پهناور و سومین شهر پرجعیت ایران پس از تهران و مشهد است و همچنین یکصد و شصت و پنجمین شهر پرجمیت جهان و نهمین شهر پرجمعیت باختر آسیا به شمار میرود. کلان شهر اصفهان نیز هجدهمین کلان شهر پرجمعیت خاورمیانه است. شهری رنگارنگ و سرشار از انرژی و ابهتی که از دل تاریخ برمیخیزد. معماری شگرف که در هیج کجای دنیا نمونه اش یافت نمیشود و مثالی در زمان خود ندارد.
pixel