امید حرم، میر و سقا//شب نهم محرم 1397/دکتر حسین محمدی فام

362

هیأت روضه الشهدا واقع در تهران، خیابان سردار جنگل، خیابان بهار غربی.