نماهنگ ذکر فیروزه ها

23,782

مرد و زن با تو غرق تکلم / گوشه ای اشک کنجی تبسم / در پذیرایی از درد مردم / خشت خشت حرم گوش جان است

آمنه علیخانی

آمنه علیخانی

3 هفته پیش
زیبا بود
سرخ پوست
%95
کارگردان: نیما جاویدی مدت زمان: یک ساعت و 27 دقیقه
سرخ پوست