جلسه ۱۹: آموزش متن کاوی یا Text Mining در نرم افزار داده کاوی رپیدماینر

290

در این جلسه به آموزش متن کاوی یا Text Mining در نرم افزار داده کاوی رپیدماینر می پردازیم. متن کاوی یا تکست ماینینگ یکی از مهمترین و پرکاربردترین زیر شاخه های علوم کامپیوتر و داده کاوی می باشد. الگوریتم ها و تکنیک های معرفی شده در متن کاوی این امکان را به شما می دهند تا بتوانید در متون حجیم لاتین، فارسی و غیره کاوش نمایید و مجموعه ای از دانش ها را استخراج کنید.