مناظره تاریخی - ایدئولوژیک

6,787
دکتر حسین رفیعی (فعال ملی مذهبی)- محمد علی عموئی(عضو حذب توده)
گیلدا
%61
کارگردان: کیوان علیمحمدی - امید بنکدار مدت زمان: یک ساعت و 23 دقیقه
گیلدا
pixel