نامرتبی دندان ها ( کراودینگ) | دکتر مسعود داوودیان

499

نامرتبی دندان ها ( کراودینگ ) شایعترین ناهنجاری ارتودنسی است. دندانهای نامرتب ضمن ایجاد مشکل زیبایی موقع لبخند و صحبت کردن پیامدهای دیگری همچون تجمع خرده های غذایی و جلب جرم بین دندانها، اختلال در تکلم و بعضا انحراف فک را ممکن است به همراه داشته باشند. www.mihanortho.com www.dr-davoudian.com