خبر"فیلم بالهای کبوتر"اثر:دامون شش بلوکی،آهنگ،اجرا:فرامرز گرمرودی،باکو،شبکه AzTv

352

فیلمی شامل اجرای موسیقی و حرکات فرم با آثار فرامرز گرمرودی در موغام چهارگاه با همراهی گروه دلنوازان آذربایجان(کونول آنسامبلی) که جهت پخش در شبکه آز تی وی و مدنیت باکو ساخته شد. ویدئو پوشش خبری مراسم مجلل رونمایی فیلم با حضور بزرگان موسیقی و هنر آذربایجان میباشد.کارگردان #دامون_شش_بلوکی#آهنگسازی و اجرای فرامرز گرمرودی