پرواز یکی از بانوان خلبان در سایت دریاچه مهارلو

1,332

پرواز آموزشی از تپه کوتاه --- فروش تجهیزات پروازی شرکت Swing در ایران (تلفن تماس 09177069674 و یا 09359401196) --- آموزش در استان فارس آقای قلی پور (دارنده رکورد پرواز مسافت در استان ) 09305521771