مستند جنگ های خاص با دوبله فارسی - جوخه مرگ هیتلر

1,009

*** دانلود نسخه کامل در www.MNDL.ir *** متخصصان تروریسم در برنامه ی جنگ های خاص، به بررسی موضوعات فرهنگی و مذهبی در پسِ مناقشات موجود می پردازند. برنامه ی جنگ های خاص به کمک ماموران تجسس در آلمان، روسیه و ایالات متحده، شرح می دهد که ماموران آموزش دیده در این دنیاهای متمایز، که خطری مشترک آن ها را با هم متحد می کند، چگونه عمل می کنند