سیستم بازرسی قالب تزریق پلاستیک ساخت شرکت نوین ایلیا صنعت

307
در گذشته، اپراتور مسئول بررسی قالب پس از هر عملیات به منظور حصول اطمینان از جدا شدن قطعه بود. گاهی اپراتور متوجه اینکه قطعه جدا نشده است؛ نمی شد و نتیجه این کم دقتی، ضرری برابر با قیمت قالب داشت. اما هم اکنون شما قادر خواهید بود از سیستم های بینایی نوین ایلیا صنعت که در کوتاه ترین زمان ممکن برای قالب شما سفارشی می شوند؛ استفاده نمایید. ازاین پس سیستم بینایی، وظیفه بازرسی قالب برای بررسی بود و نبود قطعه و حذف خطر آسیب رساندن به قالب را بر عهده دارد. http://novinilya.com
pixel