شهرک سلامت اصفهان

1,246
یکی از در به دری های بیماران تو شهر اصفهان نبود جای خواب برای اونها و نوبت دکتر ها بصورت ماهانه است که دردسرهایی رو برای این قشر درست کرده اما شهرک سلامت به داد خیلی ها خواهد رسید
pixel