آموزش کالیبراسیون

388
در این ویدئو آخرین تنظیمات کالیبراسیون جریان سنج تکنسین ابزار دقیق تنظیم شده است. چگونه کالیبراسیون جریان سنج را در لبه بچرخانید. روش برای کالیبراسیون جریان جریان diffrencial است.
pixel