آموزش روش ها و فنون تدریس درس 1: کلیات

707

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: درس هشتم: ارزشیابی تعریف مفاهیم تخصصی آزمون و اندازه گیری ارزشیابی هدف ارزشیابی اهمیت و ضرورت ارزشیابی انواع ارزشیابی تحلیل سوالات پس از آزمون درس نهم: روش های تدریس سنتی و متداول حفظ و تکرار سخنرانی پرسش و پاسخ نمایشی ایفای نقش گردش علمی مباحثه ای آزمایشی روش آموزش انفرادی روش در حد تسلط تدریس خصوصی روش آموزش برنامه ای روش آموزشی به کمک رایانه انفرادی تجویز شده انفرادی هدایت شده بارش مغزی مدرس: داوود علی پور