عیادت نتانیاهو از مجروحین داعش | انتشار برای اولین بار

586

روایتی از مبارزه و استقامت در سوریه در مستند"آغازی بر یک پایان" این مستند تکان دهنده را در سینمامارکت تماشا کنید. cmmt.ir/485