آموزش اطفای حریق

5,271
آموزش طریقه ی اطفای حریق و خاموش کردن آتش در شرایط اضطراری، توسط آقایان احمدرضا کمالی و رحیم سیفی، کارشناسان فنی آتشنشانی
pixel