مصاحبه با دکتر احمد روستا - برنامه گفتگوی صمیمی با اساتید مدیریت

247
دکتر روستا را به عنوان پدر بازاریابی در ایران می‌شناسند. ایشان در سال ۱۳۵۸ علم بازاریابی را به دانشگاه‌های ایران وارد نمودند و از آن پس به صورت تخصصی در زمینه بازاریابی در کشور فعالیت می‌کنند. در این مصاحبه و گفتگوی صمیمی، عباس ملک حسینی به بررسی جنبه‌های غیر کاری دکتر روستا می‌پردازند. تمام حقوق برای انتشارات نسل نواندیش، محفوظ است.
pixel