داغترین‌ها: #اربعین

كوثر خانم و اجرای داستان قشنگ گنجشك

182
كوثر سیروس برای هشتمین جشنواره كتابخوانی رضوی داستان گنجشك را از كتاب مژده گل انتخاب كرده و برای ما فرستاده است
pixel