ماهی کوتر دم‌زرد: Sphyraena flavicauda

1,718

ماهی کوتر دم‌زرد (Sphyraena flavicauda)، از کوترماهیان گرمسیری است که در منابعی جزو ماهیان ایران هم طبقه‌بندی می‌شود. در کشورهای همسایه نظیر امارات، کویت، قطر، عربستان، عمان و... هم مشاهده شده است. ارزش صیدتجاری دارد و بیشتر از سخت‌پوستان کفزی و ماهیان تغذیه می‌کنند. اندازه آن به 60 سانتیمتر می‌رسد و گله‌ای زندگی می‌کند. ◄اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Sphyraena-flavicauda.html

pixel