اسکرابر / شستشوی سطوح آلوده بتنی

189
دستگاه اسکرابر سرنشین دار به دلیل داشتن ساختار صنعتی و وزن شاسی فولادی آلودگی های سطوح سخت را با قدرت بیشتری از میان برمی دارد. در پارکینگ ها تردد خودروها سطح زمین را آلوده کرده و تنها با استفاده از دستگاه کفشور صنعتی شستشو می شود. شرکت ابراهیم 87184-021 www.ebrahim.ir
pixel