تحولی بزرگ در درمان سرطان در گراش

372
با ورود جدیدترین دستگاه رادیوتراپی (پرتو درمانی) به گراش ، بیمارستان امیرالمومنین علی علیه السلام گراش به پیشرفته ترین دستگاههای درمان سرطان مجهز شد. به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی گراش، دستگاه رادیوتراپی ، روز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت ماه همزمان با میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به گراش وارد و در بیمارستان امیرالمومنین این شهرستان تخلیه شد.
pixel