دستگردقداده روزشهادت امام صادق-ع-میزبان شهدای گمنام گشت

350

امروز احساس عاطفه درشهرما شعله می کشیدواشکهای مادران بود که به یاد مادران چشــم به راه جاری می گشت.امــروز مردم دستگــرد . درسالروز ششمین امام معصوم. غواص دست بستــه ای را بادستان باز بدرقــه کردند تا ثابت کنند تــاریــخ باز مکررا تکرار خواهــد شـدو تا آخرین قطره خون حامی ولایت خواهند ماند.