جشنواره گردشگری روستای ریکنده 4

315

جشنواره گردشگری روستای ریکنده در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ در زمین فوتبال ریکنده برگزار گردید و حدود ۴۰۰۰ نفر در این جشنواره شرکت داشتند