حل کار در کلاس صفحه ۲۹ریاضی پایه پنجم

111
F.fooladi 16 دنبال‌ کننده
حل کار در کلاس صفحه ۲۹ریاضی پایه پنجم با توضیح
F.fooladi 16 دنبال کننده
pixel