اندر احوالات من و بیکاری(قسمت2)کپ

172

اره دیگه، ایشالا با کراشم میرم پاریس خخ پ.ن:چندبار بگم کپی با ذکر منبع؟ پ.ن2:میدونستید چقد دوستتون دارم؟