ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

گفتگوی هوشنگ گلمکانی با فریدون جیرانی

636
636 بازدید
اشتراک گذاری
گفتگوی چالشی فریدون جیرانی با هوشنگ گلمکانی در برنامه سی و پنج پیرامون مسایل مجله فیلم در دهه شصت
pixel