آموزش تخصصی مددکاری اجتماعی | تکنیک انعکاس محتوا

165
در این فیلم آموزشی تکنیک انعکاس محتوا، خلاصه گویی در ارتباط با مراجع و مددجو آموزش داده می شود | مدرس: دکتر ملیحه عرشی، دکترای مددکاری اجتماعی | برای دیدن آموزش های بیشتر به وبسایت کلینیک ایران مراجعه کنید:www.cliniciran.ir
pixel