شور زیبا حمید علیمی ، سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع 1395 قم

1,744

صوتی // تخریب قبور ائمه بقیع 1395 قم // خاک بقیع بوی غریبی داره ... ******** نه پرچمی نه حتی داره یه علم ، نه گنبدی نه بارگاهی نه حرم ...

عاشق علیمی
عاشق علیمی 660 دنبال کننده