آموزش گل آرایی به شکل پروانه

192

این هم آموزش تزئین و گل ارایی به شکل پروانه با گلبرگ های طبیعی گل ها که می توان میز غذا و حتی بشقاب و دیس غذا را تزئین کرد.

دکوراتور
دکوراتور 91 دنبال کننده