گشتی در دانشگاه اسلو در نروژ توسط یکی از دانشجویان اعزامی eustudy

116
گشتی در دانشگاه اسلو در نروژ توسط یکی از دانشجویانی که از طریق موسسه اعزام دانشجو eustudy موفق به اخذ پذیرش در این دانشگاه شده اند را در این ویدیو ببینید.
pixel