شکلات خوری خاتم کاری روی چوب

1,316

ظرف شش ضلعی با دالبر های بسیار زیبا از جنس چوب بوده و تمام سطح آن بوسیله خاتم کاری پوشانده شده است.خاتم کاری حاضر اثر دست هنرمندان اصفهانی است که از جنس چوب، استخوان و فلز برنج ساخته شده است.ظرف از نوع در دار بوده و ابعاد ظرف 5.5*18*18 سانتی متر می باشد.https://goo.gl/AfHjZ2