کارگروهی با متااسپلویت و آرمیتیج

1,112
بخش اول از مجموعه: Advanced Post Exploitation باعنوان: Team Working With Metasploit and Armitage کارگروهی با متااسپلویت و آرمیتیج. در این آموزش نحوه راه اندازی Teamserver و اتصال همزمان چند کاربر به متااسپلویت از طریق msfrpcd با کمک Armitage و انجام کار گروهی روی یک یا چند هدف را آموزش خواهیم داد.
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
%88
کارگردان: مدت زمان: 56 دقیقه
آرسنال : شکست ناپذیران - با روایت عادل فردوسی پور
pixel