مهدی کبابی؛ رستوران ۱۵۰ ساله

79

مجموعه گزارشی کوتاه از قدیمی ترین رستوران های تهران که در این قسمت به معرفی رستوران مهدی کبابی پرداختیم.

pixel