ساخت سیستم جامع غربالگری اتیسم

1,084

اتیسم یکی از انواع اختلال­های عصب تحولی می ­باشد که در فرایند رشد، تکامل و تحول سیستم اعصاب شناختی، اتفاق­هایی رخ می­دهد که مسیر تکامل، آنگونه که در کودکان و افراد عادی به طور طبیعی طی می­ شود، برای این دسته اتفاق نمی ­افتد. برآیند این نقص در عصب تحولی و عصب تکاملی، سبب محدودیت ­های عمیق ذهنی، شناختی، روانی و به ویژه اجتماعی و ارتباطی می شود و افراد در کنش­ های روزانه خود آنطور که متناسب با سن و جنسیت­شان از آنها انتظار می رود، عمل نمی­ کنند.

علوم شناختی
علوم شناختی 125 دنبال کننده