فیلم آموزشی گفتار 3 فصل 6 زیست دهم

868
لب کلام زیست شناسی 1.5 هزار دنبال‌ کننده
فیلم آموزشی گفتار 3 فصل 6 زیست شناسی پایه دهم با موضوع « ساختار گیاهان ». بررسی عدسک ها، پارانشیم های هوادار، سازگاری های گیاهان با محیط اطراف، یاخته ها و بافت های مریستمی، کامبیوم ها و .... . مدرس: نیما عبدالهی
لب کلام زیست شناسی 1.5 هزار دنبال کننده
pixel