بیانات منتشرنشده امام خامنه ای در روز ۳۰ تیرماه ۸۸ درباره فتنه۸۸

336
roshangari@ 3.5 هزار دنبال‌ کننده
336 بازدید
اشتراک گذاری
سخنان میرحسین موسوی و خاتمی و... برای اولین بار منتشر شد. روایت کامل این دیدار در کتاب فتنه تغلب منتشر شده است. امام خامنه ای: آقای موسوی اعلام کرد که در این انتخابات تقلب شده و این منشأ همه ی حرف های بعدی شد. سوال این است: شما از کجا فهمیدید در انتخابات تقلّب شده، چه دلیلی اقامه شد؟ خود من هم خیلی سعی کردم، همان روز شنبه عصر که ایشان ظهرش اطلاعیه داده بود، فرستادم یک نفر را پیش ایشان، برگشت حرف هایی که زد من را خیلی متعجب کرد، خیلی متعجب کرد...
roshangari@ 3.5 هزار دنبال کننده
pixel