این نقاشی های سفید چرا گران و مشهورند؟!

810

شاید شما هم نقاشی های سفید را دیده باشید. یک بومِ سفید که در موزه های متعلق به هنر مدرن و معاصر دیده می شود و انگار سفیدِ سفید است. گاهی هم خبر می رسد که یکی از این نقاشی ها میلیون ها دلار به فروش رفته است. اما ماجرای این نقاشی های سفید چیست؟ چرا اینقدر گرانند و چرا اینقدر مشهور؟ ویدیوی Vox را با ترجمهٔ هفدانگ تماشا کنید. www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9 هزار دنبال کننده