از نیروی هوایی بیرون آمد تا شغل خودش را دست و پا کند

192

از نیروی هوایی بیرون آمد تا شغل خودش را دست و پا کند، حالا هم با اینکه مدیر کارخانه شده میز کارش، کنار کارگران است. مستند "کارآفرینان" روایت زحمت ها و تلاش های کار آفرینان ایرانی در مسیر تولید و کمک به اقتصاد کشور می باشد. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4JX